Sistemi suhe montaže

Gips je za čovjeka potpuno neškodljiv, te je sa stanovišta biologije građenja potpuno besprijekoran proizvod. Gips na razne načine može pridonijeti većoj udobnosti i sigurnosti, ukratko gips je materijal koji je prilagođen okolini, ekološki je bezprijekoran, a sa biološkog aspekta potpuno neškodljiv, ph vrijednost je jednaka ph vrijednosti ljudske kože, negoriv je, a zbog toga što sadrži mnoge sićušne pore reguliše vlagu u prostoru. Ukoliko je prostor zasićen vlagom, gips će kroz ove pore preuzeti višak vlage. Kada se zrak u prostoru osuši tada se predhodno preuzeta vlaga vraća u prostor. Ovakvom regulacijom vlage u prostoru gips pridonosi udobnijem boravku u prostorima.